Vyhľadávanie

smahu počasie
TOPlist

Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku

27.01.2012 03:44

Kúpa nehnuteľnosti bola ešte donedávna podmienená založením chorvátskej právnickej osoby a kúpa bola realizovaná na túto založenú chorvátsku firmu. Od 1. februára 2009 vstúpili do účinnosti dodatky zákona, ktoré umožňujú občanom EÚ nadobúdať vlastníctvo nehnuteľnosti v Chorvátsku a ktoré de facto stavajú občana EÚ do rovnocennej pozície ako chorvátskych občanov pri kúpe nehnuteľností.
Pri kúpe nehnuteľnosti v Chorvátsku sa celý proces riadi zákonmi a daňovým systémom platným v Chorvátsku.
Jednorazové prevodové poplatky spojené s kúpou nehnuteľnosti, ktoré hradí kupujúci:
Prevodová daň – 5 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti (platí kupujúci)
Realitná provízia – 3 % až 6 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti.
Notárske poplatky – cca 2 %
Kontinuálne poplatky
Ročné komunálne poplatky – cca 0,6 až 2,20 EUR/m2 obytnej plochy (platí majiteľ nehnuteľnosti)
Ďalšie poplatky
DPH pri novej výstavbe – 23 % (štandardne je už zahrnutá v cene)
Daň z príjmu pri predaji skôr než 3 roky od kúpy (35 % z rozdielu kúpnej a predajnej ceny)
Ceny nehnuteľností v Chorvátsku za posledné roky výrazne stúpli, no stále je tu možné objaviť výhodné možnosti kúpy nehnuteľností. Ceny menších apartmánov tu začínajú na cca 70,000 EUR. V Chorvátsku je nutné dbať na dôkladné preverenie nehnuteľnosti – často sa stáva, že nehnuteľnosti sú postavené na čierno a nemajú potrebnú dokumentáciu.