Vyhľadávanie

smahu počasie
TOPlist

Peniaze v Chorvátsku

27.01.2012 04:17

Chorvátskou valutou je kuna. 1 kuna (HRK) = 100 lipa. Bankovky sú v hodnote 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 a 5 HRK. Mince sú 5, 2 a 1 kuna a 50, 20, 10, 5, 2 a 1 lipa. Colné obmedzenia: Dovoz a vývoz cudzej valuty nie je ohraničený. Do Chorvátska môžete doviezť a vyviezť maximálne 2000 kuna. Za sumy väčšie ako 2000 kuna je potrebné požiadať špeciálne povolenie Národnej banky Chorvátska.

Clo
Colné predpisy Chorvátskej republiky sú zosúladené so štandardami krajín EÚ. Cudzie valuty sa môžu voľne priviezť aj vyviezť a limit pre domácu menu je 2000 kn. Hodnotnejšie profesionálnu a technické vybavenie je potrebné prihlásiť na hranici.